Pedrollo kjemipumpe PKM60

Kjemipumpe 220V


Væskestrøm opp til 40 l/min (2.4 m3/h), Effekt 0.37 kW, Trykk 38-5 m

BEGRENSNINGER VED BRUK
• Manometrisk sugeeffekt opptil 8 m (Hs)
• Væsketemperatur kan variere fra -10 °C til +60 °C
• Tillatt maksimal omgivelsestemperatur op til +40 °C (45 ° C PKS 60)
• Maksimalt arbeidstrykk 6 (bar)
• Kontinuerlig drift S1